Chráníme vaše osobní data. Společnost SOS Finance – Milena Stašáková je dle zákona č. 101/2000 Sb. registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zápis v Registru zpracování osobních údajů je zapsán pod registračním číslem 00053468

Zaškrtnutím pole „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ pod (kontaktním formulářem a žádostí o úvěr) uděluji společnosti Milena Stašáková – SOS Finance (dále jen SOS Finance), se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha – Staré město, IČ: 71712534 souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

Souhlasím, aby společnost SOS Finance shromažďovala, zpracovávala a uchovávala ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, všechny mé osobní údaje (včetně rodného čísla), které jsem jí sdělil(a) nebo sdělím, a které společnost SOS Finance získala či získá v souvislosti se Žádostí o úvěr, uzavřením a plněním či neplněním smlouvy o úvěru.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) a souhlasím s tím, aby si společnost SOS Finance údaje uvedené v Žádosti o nebankovní úvěr ověřila z veřejně dostupných zdrojů, včetně zdrojů, kterých je společnost SOS Finance členem, či ze kterých lze tyto údaje získat za stanovený poplatek (Katastrální úřad, Centrální evidence exekucí, apod.)

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa nemovitosti, která bude předmětem u produktů se zajištěním úvěru, údaje o současných finančních závazcích vč. případných exekucí, doložitelných příjmech, rodné číslo, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, případně další údaje, uvedené ve formuláři.

Souhlasím s tím, aby mě SOS Finance kontaktovala za účelem nabídky finančního produktu, a to jak písemně na adresu bydliště, tak na e-mailovou adresu, kterou jsem k tomuto účelu správci poskytl(a), tak i na čísle mobilního telefonu či pevné linky. Stvrzuji souhlas s tím, že je společnost SOS Finance oprávněna mě kontaktovat telefonicky v době od 8:00 – 19:00 hod.

Můžete být klidní chráníme vaše osobní data a veškeré informace, které nám v průběhu našeho společného jednání sdělíte, jsou zpracovány s maximálním ohledem na jejich diskrétní povahu a jsou uchovávány v naší databázi za dodržení striktně bezpečnostních podmínek určených zákonem.

Soubory cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Pomocí těchto informací může pro vás SOS Finance vytvářet například lepší obsah. Bez souborů cookie by bylo pro vás procházení webu méně přehledné a mnohem složitější.

Soubory cookie používáme například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce a k ochraně vašich dat.
Použitím naší webové souhlasíte se shromažďováním, sdílením a využitím údajů, ke kterým dochází v důsledku používání služeb našeho webu.
A dále souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookie nebo jiných informací v jeho zařízení, v němž k těmto činnostem dochází v souvislosti se službou naší webové stránky. Doporučujeme, abyste si přečetli Jak Google využívá soubory cookie.